1. Semestar 

 Kolegij Vojno vođenje uvodi  studente  u razumijevanje   filozofije vodstva te shvaćanja zašto je  razvoja vlastitih vodstvenih sposobnosti važan za buduće zapovjedne uloge vojnopomorskih časnika u OS RH.

 Polaznici će tijekom kolegija izučavati prirodu vodstva, vojno vodstvo, vojne vrijednosti, načela i osobine zapovjednika/vođa te teorije vodstva kako bi stekli sposobnost izravnoga utjecanja na podređene. 

 Polaznici će stjecati znanja i vještine potrebne mornaričkim časnicima kako bi posredno znali utjecati na podređene, preko organizacijskih sustava i procedura, organizacijske kulture i etičke klime.

 Kroz integraciju teorijskih spoznaja o vojnom vodstvu s praktičnim primjerima vodstva, polaznici će razumjeti utjecaj vodstva na proces zapovijedanja.