Opis kolegija

Kolegij je usmjeren na aktivnosti upravljanja (menadžmenta) koje su vojnim vođama nužne kako bi učinkovito upravljali resursima organizacije.  Polaznici će shvatiti kako se funkcije menadžmenta, vještine planiranja i dostizanje ciljeva, upravljanje vremenom i stresom, grupno odlučivanje, rješavanje problema ...., primjenjuju u procesu zapovijedanja. Ilustracija i raščlamba teorijskih koncepata kroz analizu relevantnih situacija iz okružja menadžera/zapovjednika iz civilnog i vojnog područja (metoda studija slučaja), omogućuje polaznicima razvijanje  kritičnih vještina za učinkovito zapovijedanje.