Opis kolegija

Kolegij je usmjeren na aktivnosti upravljanja (menadžmenta) koje su vojnim vođama nužne kako bi učinkovito upravljali resursima organizacije.  Polaznici će shvatiti kako se funkcije menadžmenta, vještine planiranja i dostizanje ciljeva, upravljanje vremenom i stresom, grupno odlučivanje, rješavanje problema ...., primjenjuju u procesu zapovijedanja. Ilustracija i raščlamba teorijskih koncepata kroz analizu relevantnih situacija iz okružja menadžera/zapovjednika iz civilnog i vojnog područja (metoda studija slučaja), omogućuje polaznicima razvijanje  kritičnih vještina za učinkovito zapovijedanje. 

1. Semestar 

 Kolegij Vojno vođenje na Sveučilišnom studiju Vojno pomorstva u Splitu, uvodi  studente  u razumijevanje  prirode vodstva te razvoj vlastitih vodstvenih sposobnosti za buduće zapovjedne uloge u OS RH.

Studenti  će izučavati vojne vrijednosti, načela i osobine zapovjednika/vođa, teorije vodstva, kako bi razvili vodstvene sposobnosti te definirali vlastiti pristup vodstvu.

Studenti će  stjecati  znanja i vještine, a koje su potrebne časnicima za buduće zapovjedne uloge s kojima će znati:

–neposredno utjecati na podređene,

–posredno utjecati kroz organizacijske sustave i procedure, organizacijsku kulturu i etičku klimu.

Kroz integraciju teorijskih spoznaja o vojnom vodstvu te kroz analizu studije slučaja, polaznici će razumjeti značaj vodstva na proces zapovijedanja vojnopomorskih časnika u OS RH.