Kolegij Osnove socijalne politike je obvezni kolegij preddiplomskog studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku. Kolegij obuhvaća teme socijalnih politika koje su važne u obrazovanju socijalnih radnika u koje spadaju osnovni pojmovi socijalne politike; vrijednosti socijalne politike; povijesni razvoj socijalne politike ; sustavi socijalne politike: skrb za starije osobe, pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalne politike u području nezaposlenosti, obiteljska politika, socijalna skrb, stambena politika, uloga neprofitnog sektora, rodna jednakost, modernizacija sustava socijalne zaštite i socijalne politike u EU.

Nakon završenog kolegija student će moći:

1. definirati osnovne pojmove i koncepte socijalne politike te analizirati njezin povijesni razvoj

2. klasificirati ključne socijalne probleme i zazove na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te objasniti veze među spomenutim razinama

3. analizirati potrebe, interese socijalnih skupina, sustave vrijednosti te različite uvjete i okolnosti koji utječu na pravac razvoja socijalne politike

4. objasniti povezanost potreba, interesa i vrijednosnih sustava s odabranim rješenjima socijalnih problema.

5. usporediti različite modele i načine rješavanja socijalnih pitanja u različitim zemljama i različitim razdobljima

 

 

 

Kolegij Socijalna politika Hrvatske je izborni kolegij drugog semestra prve godine preddiplomskog studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Osijeku.

Cilj kolegija je upoznati studente s nacionalnim instrumentima socijalne politike i socijalnim programima kao osnovama dugoročne održivosti društva. Kolegij također ima za cilj diferencirati modele socijalne politike i uočiti prednosti i nedostatke socijalne politike RH.

U okviru predmeta obrađuje se organizirana djelatnost države u cilju prevladavanja socijalnih rizika, pomoći socijalno isključenim pojedincima i socijalnim skupinama kako bi se ujednačile njihove životne mogućnosti i socijalna dobrobiti građana. Izbornim kolegijem proširuju se znanja iz domene socijalne politike te omogućuje analiza nacionalne socijalne politike koja ima odlučujući utjecaj na determiniranje problema i razumijevanje problematike na široj društvenoj razini.