Cilj je upoznavanje studenata s mehanizmima i ravnotežama homogenih i heterogenih kemijskih reakcija te njihova primjena u analitičkim metodama razdjeljivanja i kvalitativnog određivanja.

1. 3 sata: Osnovne laboratorijske radnje?
2. 6 sati: Kvalitativna kemijska analiza - određivanje skupina kationa.
3. 6 sati: Dokazivanje kationa u razdvojenim skupinama.
4. 3 sata: Dokazivanje kationa u smjesi.
5. 6 sati: Kvalitativna kemijska analiza - određivanje skupina aniona.
6. 6 sati: Dokazivanje aniona u razdvojenim skupinama i u smjesi.
7. 3 sata: Dokazivanje aniona u smjesi.
8. 4 sata: Ekstrakcija.
9. 4 sata: Plošna kromatografija
10. 4 sata: Ionska izmjena.