Kolegij je osmišljen kao pregled izdvojenih suvremenih umjetničkih i novomedijskih praksi koje se na nastavi opaža, analizira, stavlja u širi kontekst i interpretira, verbalno i praktično, izvedbom različitih likovnih zadataka. Likovni zadaci su osmišljeni tako da se u radu s djecom rane i predškolske te školske dobi mogu dalje prilagođavati.