Ciljevi kolegija:

Na osnovi teorijskih spoznaja o zakonitostima metodičke organizacije odgojno-obrazovnoga rada s djecom mlađe školske dobi osposobiti studente za izvođenje nastave glazbene kulture u okviru razredne nastave, kao i različitih izvannastavnih aktivnosti iz područja glazbene umjetnosti.

Ishodi:

Student će moći:

  1. objasniti metode i postupke u aktivnosti glazbenog stvaralaštva i sviranja na dječjem instrumentariju
  2. objasniti prilagodbu nastave glazbe djeci s posebnim potrebama
  3. planirati praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi Glazbene kulture
  4. planirati izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi Glazbene kulture
  5. organizirati povezivanje nastave glazbe s neglazbenim predmetima
  6. osmisliti i realizirati nastavni sat Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole

 

Cilj je predmeta osposobiti studenta za izvođenje elementarnih i specifičnih tehnika nogometne igre u nastavi TZK, izvannastavnim i izvanškolskim sportskim i programima u području kineziološke rekreacije aktivnostima. Upoznati studente s organizacijom tehnikom, metodikom poučavanja tehnike i taktike nogometne igre kao i s organizacijom nogometnih natjecanja s različitim populacijama u funkciji utjecaja na antropološki status.

Kineziološka i strukturalna analiza nogometa; osnovne tehnike izvedbe gibanja u nogometu; Metodika obučavanja specifičnih nogometnih tehnika; elementi taktike u obrani i napadu; Tehnika kretanja igrača bez lopte; Tehnika kretanja igrača bez lopte; Vođenja lopte; Udarci po lopti nogom i glavom; primanja i prijenos lopte; Oduzimanja lopte; driblinzi i fintiranja;Ubacivanje lopte u igru rukama; Tehnika vratara (bez lopte i s loptom); Igra u različitim brojčanim odnosima; organizacija natjecanja s različitim populacijama.

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (IZV OSIJEK i Slavonski Brod)

Razvojna psihologija je obvezni dvosemestralni kolegij na 2. godini učiteljskog studija. Sva tri modula (A, B i C) ga pohađaju.