Poslijediplomski studijski program

Upoznati suvremene promjene u kulturi koje uvjetuju i izazivaju teološku misao. Razumjeti perspektive teologije u dvadesetiprvom stoljeću u obzoru kulture u kojem se odvija dijalog Crkve sa svijetom.