1. Objasniti strukturu nastavnog procesa.

2. Prepoznati važnost sredstava društvenog komuniciranja na polju informacije i formacije.

3. Spoznati utjecaj sredstava društvenog komuniciranja u aktualnim društveno-kulturološkim kretanjima.

4. Intenzivirati korištenje sredstava društvenog komuniciranja u djelu evangelizacije.

5. Analizirati mrežne stranice hrvatskih dijeceza ili redovničkih zajednica, s posebnim naglaskom na moralno-antropološki aspekt. 

1. Objasniti strukturu nastavnog procesa.

2. Uočiti razlike između kršćanskog temelja morala i čisto humanističkog temelja morala.

3. Shvatiti konstitutivne moralne elemente kršćanskog života odnosno razviti moralnu svijest o bitnim dimenzijama kršćanskog poziva i života u Kristu.

4. Vrjednovati kreposti i kršćanski kult te razlučivati kreposti od mana.

5. Razlikovati ispravno bogoštovlje od praznovjerja.