Razumjeti odnos psihologije i religije. Poznavati najvažnije pristupe problematici psihologije religije.  Poznavati formiranje i stjecanje religioznosti od djetinjstva do zrele dobi.  Upoznati utjecaj emocija, kognitivnih procesa i motivacije u religioznom ponašanju.  Razumjeti utjecaj okoline na njegovo oblikovanje i izražavanje.