Prilikom izrade doktorske disertacije i provedbe istaživanja bitno je jasno postaviti problem, odnosno pitanje na koje želimo dogovoriti te odabir odgovarajuće analitičke metode kojom želimo doći do odgovora na postavljeni problem. Stoga je bitno da studenti budu upoznati s praktičnim načinima rada u istraživačkim loboratorijima kao i opremom kojom pojedini zavodi raspolažu.

Iz tog razloga ciljevi ovog kolegija su:

1. Upoznati studente poslijediplomskog studija s metodama i tehnologijama kojima raspolaže cjelokupni Medicinski fakultet u Rijeci.

2. Osposobiti studente za pravilan odabir i samostalno izvođenje dostupnih biomedicinskih metoda.

3. Upoznati polaznike studija s različitim laboratorijima Medicinskog fakulteta i time poticati buduće suradnje. Takvo poboljšano umrežavanje znanstvene zajednice bi omogućilo učinkovitije korištenje uređaja i veću znanstvenu produktivnost.