Kroz vlastita iskustva i znanstvenu aktivnost cilj kolegija je predstaviti studentima epidemiološke metode za nadzor oralnog zdravlja, bolesti i kvalitete života. Upoznati s načinima utvrđivanja indikatora rizika za nastanak i razvoj oralnih bolesti. Želi ukazati na važnosti izučavanja socioekonomskih čimbenika, općeg zdravstvenog stanja i navika u nastanku i razvoju oralnih bolesti. Pokušava pojasniti način izučavanja prediktora traženja terapije te prediktora uspjeha terapije radi kreiranja smjernica za usmjeravanje limitiranih sredstava sustava javnog zdravstva u izbor pacijenata koji će od nje imati najveći benefit. Cilj je i upoznavanje s analizom zdravstvenog sustava te izradom strategije promocije oralnog zdravlja i prevencije oralnih bolesti. Nastoji ukazati na načine planiranja oralnozdravstvenih intervencija u zajednici