Daje se pregled najvažnijih političko-administrativnih institucija i službi u kontekstu najvažnijih povijesnih zbivanja u antičkoj Grčkoj i antičkome Rimu te se upoznaje s različitim aspektima religijskoga, vojnoga i svakodnevnoga života (stanovanje, odijevanje, obiteljski život itd.). Predavanje o određenoj temi može pratiti izlaganje studenskog seminara ili gledanje dokumentarnih filmova ili čitanje i komentiranje različitih izvora koji donose neke zanimljivosti iz života starih Grka i Rimljana.