Apsolviranjem kolegija Kendo I studenti će ovladati posebnim znanjima i sposobnostima karakterističnim za ovu borilačku vještinu. Teorijski dio kolegija bit će posvećen povijesnom pregledu razvoja japanske borilačke vještine kendo, te njenoj ulozi unutar suvremenog japanskog društvenog i kulturološkog konteksta. Praktični dio kolegija usklađen je s programom edukacije i polaganja zvanja od 6.-4. Kyu predložen od strane Hrvatskog kendo saveza (www.kendo.hr ) odnosno od strane Europske kendo federacije (www.ekf-eu.com ).

Usvajanje novih konvencionalnih motoričkih znanja (plivanje), usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti, sprječavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti, osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i  promicanje sportske kulture i unapređenja socijalne komunikacije. Usvajanje novih i usavršavanje već usvojenih motoričkih znanja i vještina u svrhu unapređenja zdravlja, zadovoljenja potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena, te usvajanje zdravog stila života.

Cilj predmeta je podučiti studente kako primijeniti znanje iz menadžmenta sporta u razvoju sportskog turizma

 

1. Sport u Republici Hrvatskoj

2. Međusobna povezanost sporta i turizma

3. Prirodno – geografske mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj

4. Ekonomski učinci sporta u turizmu

5. Sport u gradovima i značenje za turizam

6. Stručnjaci sporta u turizmu

7. Organizacija velikih sportskih priredbi i turizam

8. Međunarodne sportske priredbe u Hrvatskoj

9. Upravljanje sportskim aktivnostima u turizmu

10. Menadžment sportskih objekata u funkciji razvoja turizma

11. Razvoj golfa u hrvatskom turizmu

12. Sportsko-rekreacijski centri za pripremu sportaša

13. Zimski sportski turizam u Hrvatskoj

14. Zdravstveni i nautički turizam u Hrvatskoj

15. Mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj


Cilj predmeta je podučiti studente kako primijeniti znanje iz menadžmenta sporta u razvoju sportskog turizma

 

1. Sport u Republici Hrvatskoj

2. Međusobna povezanost sporta i turizma

3. Prirodno – geografske mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj

4. Ekonomski učinci sporta u turizmu

5. Sport u gradovima i značenje za turizam

6. Stručnjaci sporta u turizmu

7. Organizacija velikih sportskih priredbi i turizam

8. Međunarodne sportske priredbe u Hrvatskoj

9. Upravljanje sportskim aktivnostima u turizmu

10. Menadžment sportskih objekata u funkciji razvoja turizma

11. Razvoj golfa u hrvatskom turizmu

12. Sportsko-rekreacijski centri za pripremu sportaša

13. Zimski sportski turizam u Hrvatskoj

14. Zdravstveni i nautički turizam u Hrvatskoj

15. Mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj


Cilj predmeta je dobivanje specifičnih znanja iz područja sporta i sportskog menadžmenta.

1. Temeljne značajke sporta, Sport u Republici Hrvatskoj

2. Ekonomski učinci sporta

3. Uloga menadžmenta u sportskim organizacijama

4. Upravljanje sportskim organizacijama

5. Sportski objekti

6. Upravljanje sportskim događajima, Organizacija velikih sportskih priredbi

7. Organizacija sporta na svjetskoj i europskoj razini

8. Poduzetništvo u sportu

9. Sportski marketing

10. Upravljanje rizicima u sportu, Budućnost sportskog poslovanja


Cilj predmeta je dobivanje specifičnih znanja iz područja sporta i sportskog menadžmenta.

1. Temeljne značajke sporta, Sport u Republici Hrvatskoj

2. Ekonomski učinci sporta

3. Uloga menadžmenta u sportskim organizacijama

4. Upravljanje sportskim organizacijama

5. Sportski objekti

6. Upravljanje sportskim događajima, Organizacija velikih sportskih priredbi

7. Organizacija sporta na svjetskoj i europskoj razini

8. Poduzetništvo u sportu

9. Sportski marketing

10. Upravljanje rizicima u sportu, Budućnost sportskog poslovanja


Usvajanje novih i usavršavanje već usvojenih motoričkih znanja i vještina u svrhu unapređenja zdravlja, individualno prilagođenih zahtjevima s obzirom na vrstu i stupanj oštećenja zdravlja studenata; zadovoljenje potrebe za kretanjem, te osposobljavanje studenata za racionalno i sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena. Sudjelovanjem u rekreativnoj aktivnosti, osoba oštećena zdravlja razvija svijest o vlastitim pravima,uz posljedično povećanje samopouzdanja i većih ovlasti u razvijanju svojih osobnih i društvenih potencijala.  

Učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti, spriječavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti, osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje, promicanje sportske kulture i unaprijeđenja socijalne komunikacije.

Usvajanje novih i usavršavanje već usvojenih motoričkih znanja i vještina u svrhu unapređenja zdravlja, zadovoljenja potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena, te usvajanje zdravog stila života.