Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima i praksama vezanih uz Ekonomiju.

Ovaj kolegij ima za cilj prikazati važnost marketinga kao najsnažnije poluge procesa razmjene u suvremenom gospodarstvu. Cilj je da studenti spoznaju značenje marketinga kao koncepcije, poslovne filozofije, ali i važne i dinamične poslovne funkcije poduzeća, koja se javlja kao generator troškova, ali i najznačajniji stvaratelj poslovnog rezultata. Kroz kolegij studenti će razvijati suvremeni pristup marketingu koji sa ranijeg, klasičnog pristupa uske fokusiranosti na prodaju, doživljava svoj zaokret ka pristupu zasnovanom na procesu usklađivanja sustava vrijednosti potencijalnih kupaca sa sustavom vrijednosti poduzeća. Cilj kolegija je pružiti studentima stručne kompetencije za realizaciju marketinških aktivnosti u profitnim i neprofitnim organizacijama.