Cilj kolegija je upoznati studente s pojmovima i praksama u menadžmentu.

Kolegij Računovodstvo upoznaje studente s računovodstvenom teorijom i tehnikama koje će omogućiti razumijevanje  računovodstvenog odvijanja poslovnog poduhvata, njegovo financijsko praćenje i utvrđivanje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Osposobljava studente za samostalno sastavljanje i prezentiranje temeljnih financijskih izvještaja čime postaju kvalificirani za stručno korištenje podataka iz financijskih izvještaja kao informacijskoj osnovici za donošenje poslovnih odluka.