Ponuda i potražnja; Ponašanje potrošača i tržišna potražnja;  Proizvodnja i troškovi proizvodnje; Konkurentna ponuda; Analiza konkurentnih tržišta;  Monopol i monopson;  Tržišta faktora proizvodnjeEksternalije i javna dobra.

Globalno gospodarstvo po strukturi i dinamici promjena utječe na nacionalna gospodarstva i njihov razvoj u tehnološkom, financijskom i geopolitičkom smislu.

U tom kontekstu može se izdvojiti da na razvoj hrvatskog gospodarstva utječu domaće politike, politike EU, politika Svjetske trgovinske organizacije, Međunarodnog monetarnog fonda kao i ostalih međunarodnih institucija te kretanje cjelokupne globalne ekonomije i politika.

Stoga je kolegij bitan za razumijevanje procesa koji su unutar globalnog konteksta neophodni za tržišno, monetarno, fiskalno i socijalno restrukturiranje u svrhu poslovnog razvoja, razvoja nacionalnog gospodarstva i društva kao cjeline.