Na ovom kolegiju studenti će se upoznati s najnovijim teorijskim i praktičnim dostignućima na području upravljanja marketingom te će se osposobiti za samostalno upravljanje marketinškim sustavom  u profitnim i neprofitnim organizacijama. Studenti će se kroz kolegij upoznati s najnovijim marketinškim koncepcijama i načelima strateškog upravljanja marketingom u suvremeno digitalno doba.

Procesi u poslovnom komuniciranju; Neverbalna i verbalna komunikacija; Sluaanje i uvjeravanje; Komunikacija i druatveni procesi; Etika i komunikacija; Komunikacija i kultura; Javni govor; Poslovna komunikacija; Poslovni sastanci; Poslovna prezentacija; Pisana komunikacija