Samostalni rad na računalu i korištenje tabličnih kalkulatora, poznavati principe baza podataka

Tekstovi iz područja jezika struke i oni koji govore o struci ( proces učenja, strategije učenja, akademsko čitanje i pisanje, organizacija, vrste i stilovi  akademskog teksta, parafraziranje, citiranje, referiranje)  kao i tekstovi koji se odnose na analizu jezičnih struktura, vrste i tvorbe riječi, rečenica i frazeoloških oblika. Sustavno utvrđivanje složenijih jezičnih struktura u cilju razumijevanja stručnih tekstova pedagoško-psihološke tematike.

Naglasak se stavlja na jezične vještine, zahtjevnije gramatičke cjeline u širem jezičnom kontekstu te na ostvarivanje jezičnog potencijala pisanjem i izlaganjem seminarskog rada. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.


Osnovni su ciljevi kolegija: da se studentima da cjelovit opis općeg i hrvatskoga leksika te da se obrade sadržaji povezani uz pojam leksička jedinica; da studenti razumiju pojam leksikologije u odnosu spram ostalih gramatičkih područja; da se studenti upoznaju s leksičkom standardnojezičnom normom; da se samostalno služe stručnom literaturom i normativnim priručnicima; da samostalno analiziraju tekstove svih funkcionalnih stilova s obzirom na stečena znanja iz leksikologije.