Proširivanje temeljnih znanja iz područja likovne kulture. Studenti produbljuju znanja iz područja likovnog jezika, a kroz vježbe usavršavaju sposobnosti i vještine likovne pismenosti i likovnog izraza u području grafičkog oblikovanja. Proširuju se znanja iz grafike i grafičke tehnologije;  studenti se upoznaju s tehnikom kolografije i kolografije u boji. Studenti se upoznaju s procesom oblikovanja grafike, rada na grafičkoj matrici, alatima potrebnim za oblikovanjem matrice te procesom otiskivanja. Uče se razlikovanju pojedinih tehnika visokog tiska te posebnostima estetike grafičkog lista.

Upoznavanje s osnovnim pojmovima likovnog jezika i temeljnim pojmovima povijesti umjetnosti. Stjecanje temeljnih znanja o različitim oblicima umjetničkog izražavanja i njihovom razvoju u povijesnom kontekstu

Sadržaj kolegija obuhvaća proces nastanka scenske igre prema literarnome dramskom predlošku. Radi se o projektnome tipu nastave zasnovanome na timskome radu, radu u parovima i individualnome radu. U prvome dijelu nastave studenti se upoznaju sa zakonitostima dramske umjetnosti, dramskim vrstama i povijesnim razvojem dramske umjetnosti, poetikom lutkarske umjetnosti, tipovima lutkarskoga kazališta i scenskih lutaka. Poseban dio nastave posvećen je radu na dramskome tekstu, interpretaciji likova, priče, prostorno-vremenskoj kontekstualizaciji. Slijedi glumački dio koji obuhvaća rad na ulozi, a odnosi se na govorne vježbe te neverbalnu komunikaciju (mimiku, gestu, pokret). Kolegij obuhvaća i teme vezane uz scenografiju, rekvizite i scenski dekor te scensku glazbu. Sadržaj kolegija, metode rada, izvedbeni dio te posebno likovnost scenske lutke u kontekstu dramske priče kao i scenografska rješenja, u uskoj su vezi s kolegijima iz likovne i glazbene umjetnosti uz čiju se korelaciju ostvaruje projekt scenske igre.