Kroz kolegij će studenti detaljno upoznati prirodnu baštinu Hrvatske, analizirati će se reljefne, klimatske, speleološke, hidrološke, geomorfološke specifičnosti prirodne baštine i njihove valorizacije u turizmu.