Priprema učitelja/ica za uspješno provođenje nastave iz prirode i društva kroz upoznavanje elemenata i etapa pripreme za svaki pojedini nastavni sat: elementi i pisanje pisane pripreme, etape nastavnog sata, analiza nastavnog sata, definiranje ishoda učenja. prikazati će se različite strategije i postupci poučavanja.