Kolegij podrazumijeva razvijanje i stjecanje znanja i kompetencija za pripremu i realizaciju nastave prirode i društva. Naglasak će biti na praktičnoj razini jer će studenti primijeniti stečena znanja u nastavnoj praksi održavanjem samostalnih nastavnih sati/predavanja. Pri tome, primjenjivati će se različite metode poučavanja i različiti oblici rada na velikom broju odabranih tema. Vrednovati će se način rada, suvremene metode i postupci u nastavi prirodoslovlja.   

U ovom kolegiju studenti će moći razvijati sposobnost samostalnog rada, istraživanja, te analiziranja informacija dobivenih iz različitih izvora. Studenti će razvijati vještine korištenja računala i multimedijalnih web 2.0 alata na njima.