Temeljem analize Berdjajevljeva dijela Ja i svijet objekata najprije će se zajednički raspraviti, a potom putem pojedinačnih referata i njihove rasprave, zadobiti dublji uvid u način kako je autor analizirao čovjekovu egzistenciju i način njezina ostvarenja u dinamičkom odnos s Bogom.

Kolegij upoznaje studente s općim karakteristikama moderne filozofije te njenim kontinuitetom i razlikama u odnosu na srednji vijek. Donose se učenja glavnih predstavnika racionalizma - R. Descartes, N. Malebranche, B. De Spinoza, G. W. Leibniz – te empirizma – F. Bacon, T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume.