i

Tekstovi su iz područja struke (jezični razvoj, psihički i emocionalni razvoj, uloga učitelja u predškolskim ustanovama, briga o djetetu, različiti pristupi razvoju djeteta, razvoj čitanja) kao i  tekstovi koji se odnose na kulturu i civilizaciju zemalja engleskog govornog područja (kultura, umjetnost, književnost).

Gramatički dio obuhvaća obradu  zavisnih rečenica (kondicionalne rečenice, vremenske i namjerne zavisne rečenice, kompleksnijih gramatičkih struktura kao što su izražavanje hipoteza u prošlosti i sadašnjosti, modalne glagole, neupravni govor, slaganje vremena, infinitive/gerund, frazalne glagole, prijedloge. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika i definiranje jezične strukture, te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.