Kolegij Rad s darovitom djecom izvodi se na studiju RPOO kao izborni kolegij s  ciljem da osposobi studente za rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama  kako bi stekli dodatne profesionalne kompetencije, te u budućem radu mogli ostvarili prava i zadovoljili specifične odgojno-obrazovne potrebe darovite djece.


Kolegij Stručna praksa II ima za cilj sposobiti studente za samostalnu primjenu stručno – metodičkih znanja i sposobnosti, te refleksiju i unaprjeđivanje predškolske prakse.