Kolegij Alternativne koncepcije u predškolskom odgoju izvodi se kao obvezni kolegij na studiju RPOO s ciljem da upozna studente s najrelevantnijim alternativnim konceptima u odgoju i obrazovanju, te ih osposobiti za njihovo razumijevanje i kritičko razmatranje. Uz navedeno, kolegij omogućava da studenti steknu kompetencije za  praktičnu primjenu nekih elemenata odgojne prakse pojedinih alternativnih pedagoških koncepata u svrhu unaprjeđenja odgojno-obrazovne djelatnosti u predškolskim ustanovama.