Etika, moralnost i ljudska prava; Temeljni principi ljudskih prava i njihovo značenje(sloboda, jednakopravnost, tolerancija, univerzalnost i neotuđivost, solidarnost); Značenje i sadržaj dokumenata o ljudskim pravima; Europske vrijednosti i zaštita ljudskih prava; Problemi suvremenog svijeta i odnos prema poštivanju ljudskih prava; Pojam i značenje tolerancije; Tolerancija i pluralizam: Što poduzimati kad se krše ljudska prava? Prava i odgovornosti; Deklarativnost i stvarno korištenje ljudskih prava; Učenje o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu danas