Studente će se uputiti u pojmove: dijaspora, egzil, emigracija te u tom kontekstu upoznati s književnošću koja nastaje izvan granica matične književnosti. Studente će se upoznati s hrvatskom književnošću autohtonih nacionalnih manjina te s korpusom nacionalne književnosti koji je nastao izvan Hrvatske u razdoblju od 1945. do 1990. (hrvatska emigrantska književnost). Pokušat će se utvrditi psihološki, politički, kulturni i literarni kriterij u pristupu i tumačenju navedenog korpusa. Teorijski, metodološki, stilistički, kulturološki, povijesni te žanrovski aspekti hrvatske književnosti u dijaspori analizirat će se na izabranim primjerima.

Kolegij je osmišljen kao drugi od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz metodiku nastave Likovne kulture kojima se studente učiteljskog studija osposobljava za izvođenje nastave Likovne kulture u osnovnoj školi. Na kolegiju se studenti temeljitije upoznaju s mogućnostima provođenja nastave Likovne kulture u područjima primijenjene umjetnosti i dizajna, fotografije i filma, suvremene umjetnosti i novih medija.

Kolegijem se studentima prezentiraju i različite mogućnosti projektne nastave te integracije sadržaja Likovne kulture s drugim odgojno-obrazovnim sadržajima kao i mogućnosti izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti u području vizualno-likovnog odgoja i obrazovanja. Isto se tako ističu neke mogućnosti rada s darovitim i učenicima s teškoćama u nastavi Likovne kulture te se općenito utvrđuju elementi i načini vrednovanja učeničkog rada na nastavi Likovne kulture. Navode se i neke mogućnosti prezentacije učeničkih likovnih radova.

U okviru vježbi studenti na suradnički način osmišljavaju i izvode simulacije nastavnog sata Likovne kulture te u svojstvu „učenika“ prate izvedbe simulacija svojih kolega.