Kineziološka metodika III ISHODI ZA DRUG...- Elmetérkép

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

1.        Samostalno prepoznati faze motoričkog učenja

2.        poznavati postupke unapređenja motoričkog znanja

3.        poznavati metode za dokazivanje perzistentnosti učenja motoričkog znanja

4.        Poznavati metode učenja motoričkoga znanja

Primjenjivati  postupke za praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje

Kolegij je osmišljen kao posljednji od triju jednosemestralanih kolegija vezanih uz metodiku nastave Likovne kulture kojima se studente učiteljskog studija osposobljava za izvođenje nastave Likovne kulture u osnovnoj školi. Na kolegiju se istražuju različite mogućnosti povezivanja nastavnog predmeta Likovne kulture s drugim nastavnim predmetima, međupredmetnim temama i učenikovom svakodnevicom obilježenom suvremenim vizualnim komunikacijama, uspoređuje se formalni sustav vizualno-likovnog odgoja i obrazovanja s analognim sustavima u drugim zemljama te se naglašava važnost cjeloživotnog usavršavanja učitelja što se tiče njegovih likovnih kompetencija.

U okviru vježbi studenti samostalno osmišljavanju i izvode nastavni sat Likovne kulture u školi te se na njega kritički osvrću u svrhu poboljšanja.