Tekstovi iz područja jezika struke i oni koji govore o struci ( proces učenja, strategije učenja, akademsko čitanje i pisanje, organizacija, vrste i stilovi  akademskog teksta, parafraziranje, citiranje, referiranje)  kao i tekstovi koji se odnose na analizu jezičnih struktura, vrste i tvorbe riječi, vrste rečenica,  frazeoloških oblika, analize diskursa. Sustavno utvrđivanje složenijih jezičnih struktura u cilju razumijevanja stručnih tekstova pedagoško-psihološke tematike.

Naglasak se stavlja na jezične vještine, zahtjevnije gramatičke cjeline u širem jezičnom kontekstu te na ostvarivanje jezičnog potencijala pisanjem i izlaganjem seminarskog rada. Sadržaji se usmjeravaju na specifičnosti jezika struke i definiranje jezične strukture te analizu jezičnih konstrukcija koje ne korespondiraju u materinskom jeziku.