Cilj kolegija je stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja iz područja računovodstvenih informacijskih sustava te stjecanje vještine primjene stečenih znanja i vještina u provedbi računovodstveno-informacjskih aktivnosti.