Upoznati studente sa zakonskim propisima koji se odnose na osobna zaštitna sredstva i opremu, kategorizaciju OZO, kontrolu i upravljanje rizicima te napraviti plan mjera za kontrolu rizika , upoznati studente sa metodologijom izrade plana i nabavke OZO prema prisutnim rizicima po granama djelatnosti.

U ovom semestru obrađujemo  iz gramatike zavisno složene rečenice( Nebensätze) i odnosne rečenice ( Relativsätze).

Stručni tekstovi se obrađuju na nastavi. Studenti dobivaju materijale na nastavi, odnosno na Marlinu.

Cilj e-kolegija: 

Upoznati studente s temeljnim pojmovima iz tehničke mehanike i mehanike fluida. Razlikovati izvore mehaničkih opasnosti i značaj zaštitnih naprava pri radu sa strojevima te upoznati studente s mjerama zaštite pri radu sa strojevima.

opis

Upoznati studente s izvorima fizikalnih štetnosti, metodama ispitivanja fizikalnih štetnosti i negativnim utjecajem štetnosti na ljude. Analizirati fizikalne štetnosti u sukladnosti s pravilnicima i normama te osmisliti prijedlog rješenja zaštite od fizikalnih štetnosti.