Cilj kolegija je stjecanje osnovnih toretskih i praktičnih znanja iz područja marketinga te usvajanje potrebne vještine primjene stečenih teorijskih znanja u provedbi marketinških aktivnosti.