Stjecanje znanja o svrhi pohrane energije u mikromrežama. Pregled vrsta sustava pohrane: superkondenzatori, baterije, vodik, zamašnjak, reverzibilne elektrane. Analiza kapaciteta, brzine odziva i efikasnosti sustava za pohranu. Postizanje maksimalne snage, maksimalne korisnosti. Upravljanje tokovima snage na temelju ekonomskih pokazatelja.

Uvest će se i istražiti vjerojatnosni prostor, diskretne i neprekinute slučajne varijable i diskretni slučajni vektori. Proučit će se najvažnije diskretne i neprekinute slučajne varijable. Uvest će se osnove teorije uzoraka i naučiti primjena nekih od statističkih testova.


U sklopu kolegija studenti će savladati grupe materijala i tehnologije te njihovu primjenu s obzirom na zahtjeve tehničkih sustava i ograničenja koja proizlaze iz kvalitete i ekonomičnosti. Zatim će pratiti suvremene svjetske trendove razvoja i primjene tehnologija u tehničkom području strojarstva, kombinirati znanja o materijalima, tehnologijama i teh. sustavima u odnosu na okoliš.