Predmet daje pregled modela, modeliranja i osnove optimiranja u struci. Kroz tri cjeline predmeta analiziraju se modeli, DRI preporuke za skupine i pojedince te njihova primjena u modeliranju i/ili optimiranju. Kroz rada sa baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica se analizira ponuda obroka i/ili proizvoda te se utvrđuju potencijalna odstupanja od preporuka. Prema problemu iz radne okoline ili zadani problem se kritički promatra s ciljem objektivnog pristupa planiranju obroka i/ili proizvoda. Sukladno postavljenom problemu, primjenjuje se simpleks metoda u linearnom optimiranju ili se primjenjuje nelinearno optimiranje. Predmet završava usmenim izlaganjem problema iz struke koji sadrži sve tri cjeline: (i) modele i modeliranje, (ii) rad sa jednostavnim ili složenim bazama podataka te (iii) postupak planiranja jela/jelovnika i/ili novog proizvoda, nekim od alata za optimiranje.