Cilj kolegija je osposobiti studente za primjenu teorijskih koncepata u istraživanju odgoja i obrazovanja i primjenu teorijskih koncepata u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Kroz obradu teorija znanosti o odgoju student će uspješno povezivati elemente pedgogijske teorije i pedagoške prakse te kvalitetno znati primijeniti usvojena znanja u neposrednoj odgojno-obrazovnoj praksi.