Sustavsko definiranje i inženjersko opisivanje prometnog fenomena. Odnosi prometa, transporta i sustava aktivnosti. Temeljne jednadžbe prometa. Transportna potr... više
Pojam i sadržaj tehnologije prometa po pojedinim prometnim granama. Tehnološki procesi i specifičnosti prijevoza i prijenosa roba, putnika i informacije. Promet... više
Pojam prometno-tehnološkog projektiranja. Prometno-tehnološko projektiranje u cestovnom prometu. Projektni zadaci za različite projekte. Priprema i analiza ulaz... više
Povijest razvitka znanosti o prometnim tokovima. Kretanje pojedinačnog vozila, kretanje u funkciji vremena i brzine kao i predviđenog puta. Opisivanje i grafičk... više