Utjecaj cestovnog prometa na okoliš (emisije štetnih i stakleničkih plinova,zakonska regulativa glede emisija i mjere unutar i izvam motora u cilju smanjenja št... više
Uloga prometne medicine u sigurnom odvijanju prometa. Osnove anatomije i fiziologije organa i lokomotornog sustava,. Osobitosti i podjela prometnih nesretnih do... više
Osnovni pojmovi prometa, zaštite u prometu i čovjekove okoline. Čimbenici sigurnosti, pravno reguliranje i mjere zaštite u prometu. Utjecaj ergonomskih faktora ... više
Povijest i razvoj zrakoplovne medicine. Domene izučavanja i specifičnosti zrakoplovne medicine. Pojam ljudskog čimbenika. Medicinski problemi u zrakoplovstvu. Š... više