Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Republika Hrvatska u transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Osnovni elementi infrastru... više
Geoprometna definicija prometa, glavne geoprometne funkcije prometa i samostalnost prometa. Pojava prometa i njegov povijesni razvitak, Suvremeni industrijski p... više