Osnovne pojmovne značajke i temeljne odrednice ekonomije, ekonomike i ekonomike prometa. Ekonomska politika makrogospodarskih sustava i njena uloga u provedbi g... više
Uvod u menadžment. Definicija funkcije i aktivnosti menadžmenta. Procesni menadžment. Vertikalna i horizontalna diferencijacija. Planiranje i organizacija menad... više
Osnovni pojmovi i elementi prava. Pravo i srodni pojmovi. Pravno pravilo. Pravni odnos. Pravni akt; pojam, značenje i obuhvat prometa i prometnog prava. Osnove ... više
Temeljna određenja marketinga, marketing menadžmenta i tehnologijskog marketinga. Marketing i prodaja usluga mrežnih operatora. Aktivnosti voditelja prodaje za... više
Pojam kvalitete i specifičnosti kvalitete usluga. Teorija i modeli kvalitete (Deming, Malcolm Baldridge, EQA). Razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Tehnički i... više
Pretpostavke upravljanja ljudskim potencijalima. ULJP kao dio organizacije i strategije. Određenje ULJP-a i razvoj. Predviđanje potreba i upotreba ljudskih pote... više
Pojam i zadaće upravljanja razvojem i investicijama. Osnovni pojmovi o upravljanju, odlučivanju, razvoju i investicijama. Teorija i metode odlučivanja. Programi. Upravljanje projektnim ciklusom. Logički okvir i logička matrica. Modeli i izvori financiranja željezničkih projekata. Upravljanje željezničkim projektima.