Razlozi razvoja intermodalnog transporta. Faze, pojmovi i subjekti u transportnom procesu. Transportni lanac/ECMT. Terminologija. Kontejnerizacija i paletizacij... više
Funkcioniranje i struktura prometnog sustava/definicije:promet, prijevoz, veze, intermodalnost, interkonektivnost,interoperabilnost. Intermodalni transportni su... više
Opći pojmovi o robno-transportnim centrima u racionalizaciji transporta i skladišnih kapaciteta. Struktura robnih i transportnih tokova i njihov utjecaj na form... više