Uvod. Pojam i značenje kvalitete, propisa i norme. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Program i metode osiguranja kvalitete. Optimalna kvaliteta i troškovi ... više
Funkcije logistike u prometu, proizvodnji, trgovini i ostalim gospodarskim granama. Struktura logističkih sustava. Područno razgraničenje logističkih sustava. F... više
Uvod u matematičke modele i modeliranje. Elementi logističkih sustava: uloga transpornih sustava u logističkom modelu, makrologističke i mikrologističke organiz... više
Teorijske osnove logističkog planiranja. Temeljni parametri change managementa. Bazni koncept logističkog planiranja. Modeli logističkog planiranja. Strateško l... više
Opći pojmovi o špediciji, pravni propisi o špediciji, uloga špeditera u gospodarskom sustavu. Međunarodna trgovačka pravila - INCOTERMS 2000. Prijevozne i špedi... više
Osnovne teorije odlučivanja ? formalni pristup. Teorija odlučivanja kao znanstvena organizacija rada. Pregled znanosti o odlučivanju. Analiza problema odlučivan... više
Vrste i podjela skladišta. Definicija i podjela skladišnih jedinica. Elementi planiranja skladišnog prostora. Tokovi roba u skladištima. Skladišne operacije: za... više
Postanak i značaj logistike u povijesti. Istraživanje i usavršavanje logistike. Suvremena poslovna logistika. Pojam i značaj logističkih modela. Logistički glob... više
Opći pojmovi o upravljanju zalihama robe, politika skladištenja i zaliha robe, uloga i značenje robnih zaliha, klasifikacija zaliha robe, primjena A.B.C. metode... više