Osnovni pojmovi i odrednice obalnog područja i pomorskog gospodarstva. Teorijski pristup u vođenju, planiranju, odlučivanju i razvoju obalnih resursa. Područje ... više
Specijalizacija luka. Terminali - pojmovno značenje i vrste terminala. Terminali za tekući teret. Kontejnerski terminali. Ro-Ro terminali. Terminali za suhe ras... više
Teorijske pretpostavke planiranja i projektiranja. Vrste prometnog planiranja i metodologija razvojnog planiranja. Planovi razvoja vodnog prometa, planovi inves... više
Osnovni pojmovi o sustavu vodnog prometa, subjektima i obilježjima. Definicija i klasifikacija prometnih modela. Proučavanje sustava klasičnim pristupom i deskr... više
Opći pojmovi o tehnologijama ukrcaja, iskrcaja i prekrcaja tereta u brodove. Dimenzioniranje prostora za operacije ukrcaja, iskrcaj i prekrcaja tereta u brodove... više
Tehnološki procesi prijevoza tereta u pomorskom prometu i prometu na unutarnjim plovnim putovima. Utjecaj riječnog toka i morskih struja na brzinu plovidbe, org... više