Željeznicko transportno tržište. Statistika u željezničkom sustavu. Istraživanje prijevozne potražnje. Marketinški informacijski sustav. Troškovi vlaka. Cijene ... više
Elementi tehnologije prijevoza putnika. Putnički tokovi unutarnjih i međunarodnih prijevoza. Obrt putničkih garnitura. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalita... više
Proces odlučivanja u željezničkom prometu. Investicije u željeznički promet. Osnovni pojmovi u investicijskom procesu. Planiranje investicijskih projekata u žel... više