Pokazatelji kvalitete vozila s motrišta održavanja i integralne logističke potpore: pouzdanost, raspoloživost, efektivnost, funkcionalna pogodnost, pogodnost za... više
Tramvajski sustavi (tramvaj i lakotračnički sustavi); željeznički sustavi (gradska i prigradska željeznica); metro sustavi (podzemni, na razini tla i nadzemni);... više
Geometrija kolosijeka. Elementi trase pruge u pravcu i zavoju, nadvišenja kolosijeka u luku, prijelazni lukovi i rampe, uzdužni i poprečni presjek pruge. Gornji... više
Kolodvori. Namjena kolodvora i klasifikacije Smjernice za projektiranje kolodvora. Skretnice. Kolosiječne veze. Korisne duljine kolosijeka. Građevine i postroje... više
Podjela i definicija željezničkih vozila. Opravdanost primjene pojedinih vrsta vuče. Dizelska vučna vozila. Prijenosnici snage, mehanički sklopovi, upravljački ... više