Uvjeti eksploatacije i održavanja zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa. Pojam otkaza i osnove pouzdanosti. Prognoziranje pouzdanosti. Pouzda... više
Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, konvencionalna i pro... više
Osnove radiokomunikacija. Frekvencijska područja za rad u zračnom prometu: osnovne komunikacijske značajke, frekvencije za slučaj pogibelji, zrakoplovne govorne... više
Teorija sigurnosti zračnog prometa, sadržaj i znanstvena metodologija izučavanja. Elementi evaluacije sigurnosne razine: uzročni čimbenici, konvencionalna i pro... više
Povijesni razvoj kontrole zračnog prometa. Elementi strategijskog planiranja prometa. Planiranje CNS/ATM koncepta. Europski kontekst razvoja zračnog prometa. AT... više
Povijest i razvoj sustava kontrole zračnog prometa. Službe komunikacije, navigacije i nadzora. Služba potrage i spašavanja. Usluge zrakoplovnog informiranja. Sl... više
Zaštita civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Definicije. Ciljevi. Zaštita versus olakšice u civilnom zrakoplovstvu. Međunarodna suradnja. Operacije, ... više