Temeljni pojmovi i predmet proučavanja mehanizacije i automatizacije u poštanskom prometu (poštanske tehnike). Automatizacija procesa. Osnovni principi i načela... više
Načela integracije Inteligentnih transportnih sustava i poštanskog prometa. Inteligentni poštanski sustavi. Inteligentna pošta. Internet poštanskih stvari. Znač... više
Temeljni filatelistički pojmovi. Povijest pošte i filatelije. Pojam i funkcija poštanske marke. Nacionalna i međunarodna legislativa. Dizajn i oblikovanje pošta... više
Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Povijesni pregled normizacije i normi. Normizacijska tijela i regulativa (ISO, CEN i HZN). Tehnički odbori za poštansku ... više
Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Pregled poštanske svjetske i nacionalne legislative kroz povijest. Poveznice sa sadržajem kolegija Prometno pravo. Izvor... više
Općenito o mrežama (struktura, topologija, upravljanje, kanalni i distributivni tok). Pojam i temeljne značajke poštanske mreže. Poštanska mreža davatelja pošta... više
Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Sustavski pristup. Opća teorija sustava, sustavska metodologija i znanost. Definiranje, svojstva i klasifikacija sustava... više
Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Primjena sustavne metodologije (hard, soft i fuzzy). Primjena sustavne metodologije na poštanski sustav. Procesna organi... više
Pojam i temeljne značajke tehnologije kurirskih procesa. Analiza razlika tradicionalne poštanske usluge i suvremenih usluga u poštanskom sustavu. Obuhvat kurir... više
Pojam i temeljne značajke sustava i procesa platnog prometa. Organizacija i ovlaštene institucije za platni promet. Zatvoreni i otvoreni sustav cirkulacije novč... više