Digitalno društvo, elektronički kriminalitet, kibernetički kriminalitet, digitalna forenzika, forenzika informacijsko-komunikacijskih sustava, pojmovi "doka... više
Razvoj sustava za obradu podataka. Teoretska podloga rada informacijskih sustava. Informacijski sustav kao podsustav mrežnih operatora. Podjele, vrste i element... više
Definiranje i razvoj usluga informacijsko-komunikacijskih sustava. Univerzalna usluga, dodatne usluge, usluge s dodanom vrijednošću. Suvremeni ekosustav informa... više
Elementi informacijsko komunikacijskog sustava. Vrste i izvori prijetnji informacijsko komunikacijskom sustavu. Motivi i profili uzročnika narušavanja sigurnost... više
Osnovni pojmovi simulacija. Modeli i simulacije, primjena simulacija u prometu za različite modove prometa.Slučajni brojevi: tablice slučajnih brojeva, generato... više
Koncept elektroničke razmjene podataka. Poslovni procesi i njihova veza sa sustavima elektroničkog poslovanja. Arhitektura i tehnologija izvedbe sustava elektro... više
Prometno okruženje osoba s invaliditetom. Modeli sustava pomoćnih tehnologija u prometnom okruženju. Okruženje i elementi sustava pomoćnih tehnologija. Relevant... više
Svjetske i europske telekomunikacijske organizacije; Temeljni međunarodni ugovori iz područja elektroničkih komunikacija; Europska unija i elektroničke komunika... više