Planiranje i projektiranje gradskih prometnica. Prometno dimenzioniranje poprečnog presjeka. Projektni elementi za primarne i sekundarne prometnice. Ostale prom... više
Karakteristike kolodvora i terminala, Tehnološka i prometna obilježja, Funkcija i struktura, Definiranje parametara značajnih za rad kolodvora i terminala, Meto... više
Promjena tehničkog stanja elemenata vozila. Uzroci promjene tehničkog stanja. Trošenje trenjem. Krivulja trošenja elemenata vozila. Specifičnosti eksploatacije ... više
Definicije i pojmovi vezani za parkiranje, prijevozna i potražnja za parkiranjem, činitelji prijevozne potražnje, ponuda parkiranja, politika parkiranja, dimenz... više
Elementi sigurnosti pri mimoilaženju, obilaženju i promjeni trake. Sigurnosni put pri pretjecanju. Horizontalna i vertikalna preglednost u zavoju. Sigurnosni el... više
Funkcionalna definicija prometnog sustava urbanih sredina, prostorno-vremenski činitelji prijevozne potražnje, prikupljanje, estimacija i validacija prometnih p... više
Osnovne tehničko-eksploatacijske značajke vozila za javni gradski prijevoz, podjela i definicija vozila za javni gradski prijevoz. Gradski autobusi (značajke, i... više