Pojam i razvoj ITS arhitekture. Koncept i načela stvaranja arhitekture. Pojam i odnos logičke, fizičke i komunikacijske arhitekture. Razine ITS arhitekture. Pro... više
Osnovni pojmovi i definicije. Osnovne strukture i svojstva sustava upravljanja. Matematičko modeliranje sustava upravljanja. Primjeri matematičkih modela: vozil... više
Pojmovi i područje primjene cestovne telematike. Automatsko upravljanje prometnim procesom. Stratifikacija i topologija mreže. Distribuirano dinamičko upravljan... više
Pojmovi i područje primjene cestovne telematike. Automatsko upravljanje prometnim procesom. Stratifikacija i topologija mreže. Distribuirano dinamičko upravljan... više
Pojam i primjena Inteligentnih transportnih sustava (ITS). Sustavska specifikacija i konsolidacija korisničkih zahtjeva. Sustavska i uslužna arhitektura ITS-a. ... više
Razvoj integralnih i interoperabilnih rješenja Inteligentnih transportnih sustava. Platforme za kompleksne senzorske, komunikacijske i upravljačke sustave. Mode... više
Osnove radiolokacije. Osnove prostornih informacijskih sustava u prometu. Referentni koordinatni sustav, prikaz prostornih podataka, prikaz prostornih podataka ... više
Uvod u operacijska istraživanja. Operacijska istraživanja u prometu. Linearno programiranje. Numeričko rješavanje problema LP. Problemi u zračnom prometu i line... više
Definicija geoinformacijskog sustava. Osnovni pojmovi o zemljovidima. Projekcije i koordinatni sustavi. Oblikovanje geoinformacijskog sustava. Utvrđivanje sloje... više
Pojam i značaj sučelja telematičkog sustava i korisnika. Uloga informacija iz prometnog sustava u ITS-u. Zahtjevi suvremenih telematičkih sustava za podatcima i... više
Prijevozno sredstvo, vozilo - inteligentni mobilni terminal telematičkog (ITS) sustava u prometnom procesu. Oprema i uređaji (mikroračunala, mikroprocesori, mik... više
Uvod u upravljanje incidentnim situacijama u prometu. Faze upravljanja incidentnim situacijama. Pregled ITS incidentnih upravljačkih sustava. Planiranje proc... više