Mehanička opterećenja zrakoplovnih konstrukcija: statička, dinamička, kombinirana. Toplinska opterećenja. Utjecaj aerodinamičkih sila na opterećenje zrakoplovne... više
Pojam eksploatacije i održavanja zrakoplova. Osnovni međunarodni i nacionalni propisi koji prate eksploataciju i održavanje zrakoplova. Međunarodna i nacionalna... više
Uvod. Elementi konstrukcije zrakoplova. Faktori omjera težine prema nosivosti zrakoplova i krutosti prema težini zrakoplova. Tipični konstruktivni elementi zrak... više
Sustavi komandi leta. Autopilot. Statička / dinamička / aerodinamička kompenzacija komandnih površina. Sustav podvozja zrakoplova. Kabina zrakoplova. Instalaci... više
Uvod: održavanje zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa, specifičnost održavanja zrakoplova u vojnom zrakoplovstvu. Pojam otkaza i osnove pouz... više
ICAO Annex 6 i JAR OPS zahtjevi. Uvjeti certifikacije i nadzora avioprijevoznika. Zahtjevi za let pod svim meteo uvjetima. Zahtijevana oprema i instrumenti. Zah... više
 Uvod u predmet. Mase i balansiranje. Terminologija. Definicije. Metode za određivanje pozicije težišta i mase zrakoplova. Utjecaj mase i pozicije težišta na performanse zrakoplova. Rukovanje teretom. Dokumentacija. Performanse zrakoplova. Zahtjevi i ograničenja. Klase performansi. Opći principi uzlijetanja zrakoplova. Definicije brzina i duljina. Utjecajne veličine. Uzlijetanje jednomotornih i višemotornih zrakoplova u klasi B. Uzlijetanje zrakoplova klase A performansi. Balansirana pista za uzlijetanje. Uzlijetanje zrakoplova u klasi A - ostali aspekti. Opći principi penjanja i spuštanja. Značajne veličine. Utjecajni čimbenici. Penjanje zrakoplova u klasama A i B. Krstarenje općenito. Krstarenje zrakoplova u klasama A i B. Spuštanje zrakoplova. Performanse spuštanja. Slijetanje. Utjecajne veličine. Zahtjevi za zrakoplove u klasi performansi A i B. Ograničenja performansi zrakoplova. Performanse zrakoplova u klasi performansi C.
Povijesni presjek razvoja. Konstruktivne koncepcije. Uporaba i operacije helikopterima. Funkcija, tipovi i konstrukcija nosećih rotora. Komande leta i upravljan... više
Relevantne karakteristike fluida. Atmosfera. Aerostatika. Kinematika fluida. Geometrijske i aerodinamičke karakteristike aeroprofila i krila. Nevrtložno strujan... više
Uvod u kinematiku, kinematika čestice i krutog tijela; Inercijske sile, D'Alambertov princip; Rad, Snaga. Gibanje čestice, dinamika sustava i krutog tijela, količina gibanja materijalnog sustava. Kinetička energija, dinamika translacije i rotacije. Sile na zrakoplovu u letu. Uvjet ravnoteže u horizontalnom letu. Opća jednadžba gibanja. Potrebni i raspoloživi potisak (Penaud dijagrami). Jednakomjerno pravocrtno gibanje - dolet i istrajnost. Jednakomjerno pravocrtno penjanje. Jednakomjerno pravocrtno spuštanje i jedrenje. Jednakomjerni zaokret u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini. Uzdužna stabilnost. Smjerna i poprečna stabilnost. Upravljivost i utjecaj pojedinih komandi. Polijetanje. Slijetanje. Asimetrični potisak i utjecaj komandi, mase i propelera. Operativna ograničenja i manevarska envelopa.
Uvod: vojni i civilni zahtjevi letenja visokim brzinama, Mjerenje visokih brzina strujanja. Normalni udarni valovi. Kosi udarni valovi. Ekspanzijski valovi. Stl... više
Povijesni razvoj kvalitete i koncepti kvalitete. Međunarodne i nacionalne norme sustava kvalitete. Kontrola kvalitete, osiguranje kvalitete, upravljanje kvalite... više
Elementi konstrukcije zrakoplova. Podjela zrakoplova. Definiranje oblika opterećenja zrakoplova. Konstruktivni elementi zrakoplova: trup, krila, upravljačke pov... više
Zakonski preduvjeti i zahtjevi za zrakoplovne konstrukcije u pogledu štetne emisije. Osnove akustike. Zrakoplov kao izvor buke, zračna i strukturna buka. Komuna... više
Vrste zrakoplovnih pogonskih sustava. Elisno-klipni pogonski sustav. Teorijske osnove klipnih motora. Osnovne podjele. Idealni i realni procesi. Bogatstvo smjes... više
Teorijske osnove mlaznih motora, podjele mlaznih motora. Idealni ciklusi mlaznih motora. Radni procesi i njegovi pokazatelji. Potisak i glavne performanse mlazn... više